Foto, North Sea Port.

North Sea Port ziet in eerste kwartaal daling van goederenoverslag

North Sea Port boekte met 16,7 miljoen ton in het eerste kwartaal van 2020 6,6 procent minder maritieme goederenoverslag dan vorig jaar in dezelfde periode. De impact van de Coronacrisis liet zich in deze eerste drie maanden van het jaar nog beperkt voelen.

Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.

16,7 miljoen ton is net het gemiddelde van de overslag in het eerste kwartaal gedurende de laatste vijf jaar. Enkel in 2019 en 2018 – recordjaren – werd in het eerste kwartaal meer maritieme overslag geboekt. De overslag van containers blijft stijgen en de droge bulk zit op een gelijkaardig niveau als vorig jaar. Bij ro/ro, stukgoed en natte bulk dalen de volumes. De daling doet zich voor bij zowel import als export.

De invloed van de Coronacrisis op het eerste kwartaal is gering. Het lijkt erop dat eerder de conjunctuur de overslag parten speelde, met onder meer schommelingen bij de prijzen van grondstoffen en olie. Het spreekt voor zich dat de Corona-impact volop in het tweede kwartaal zal te zien zijn.

Daling in verschillende segmenten

De containeroverslag groeit met +11,6 procent naar 659.000 ton. De sterke groei van het afgelopen jaar – als gevolg van de omslag van breakbulk naar containers – stabiliseert zich. De droge bulk blijft met 8,2 miljoen ton op een gelijkaardig niveau (-0,4 procent). De overslag van bouwmaterialen, ertsen en meststoffen neemt hierbij toe. Zand en mineralen, steenkool en landbouwproducten nemen af.

De daling van de goederenoverslag via zeevaart is in meerdere segmenten te zien. Door de afname van de overslag van voertuigen – onder andere het gevolg van de productiestop in enkele bedrijven en importbeperkingen voor Groot-Brittannië – neemt de ro/ro af (-10 procent, 791.000 ton). Het stukgoed verliest 12,3 procent en komt op 2,5 miljoen ton. Door minder import neemt het aandeel van cellulose (voor de productie van papier) af. Omgekeerd is er wel een stijging bij de overslag van metalen en stalen constructies te noteren. De natte bulk daalt met 14,8 procent en komt op 4,4 miljoen ton. De daling van de overslag van (petro)chemische producten springt hierbij in het oog.

De overslag via binnenvaart blijft gedurende het eerste kwartaal van 2020 stabiel op 14,6 miljoen ton. De totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart daalt van 32,3 miljoen ton vorig jaar tot nu 31,4 miljoen ton.

Impact Coronacrisis bij havenbedrijf en bedrijven

Dat de Coronacrisis er inhakt is zeker. Niet alleen bij tal van bedrijven in het havengebied maar ook bij het havenbedrijf North Sea Port dat het grensoverschrijdende havengebied uitbaat en beheert. Het havenbedrijf verwacht logischerwijs een inkomstenverlies en een daling van de goederenoverslag.

Het havenbedrijf North Sea Port ziet momenteel een heel wisselend beeld wat de havenactiviteiten betreft. Er zijn enkele bedrijven die beslist hebben hun productie of activiteiten tijdelijk stop te zetten. Andere bedrijven werken gewoon door, vaak met minder mensen, of passen hun productie aan. Een aantal bedrijven heeft het dan weer bijzonder druk. In het bijzonder de sectoren van de auto-industrie, ro/ro en de bouw voelen de gevolgen.

Het aantal schepen zit nog steeds op niveau maar een eerste daling van het aantal scheepsbewegingen is te merken in de ro/ro. North Sea Port zet intussen verder hard in op de essentie van een haven: de schepen permanent vlot en veilig de haven laten in- en uitvaren. Samen met heel wat partners wordt ervoor gezorgd dat er onder meer voldoende loodsen, sluis- en brugwachters, bootjesmannen/vastmakers zijn zodat de hele nautische keten in werking blijft .

North Sea Port komt huurders van gronden financieel tegemoet

De Coronacrisis zorgt ook voor heel wat financiële gevolgen. Bedrijven in North Sea Port worden hierdoor mogelijks getroffen. Het havenbedrijf North Sea Port treft in deze uitzonderlijke tijden dan ook uitzonderlijke financiële maatregelen. Bedrijven die gronden huren van het havenbedrijf – aan Zeeuwse kant een erfpacht, aan Gentse kant een concessie – kunnen uitstel krijgen voor de betaling van hun huurgelden.