Offshore industrie onderstreept belang Den Helder

Port of Den Helder, Den Helder Airport en MCN (Maritime Campus Netherlands) hebben onlangs een delegatie van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) ontvangen. De branchevereniging is enthousiast over de kansen en mogelijkheden van Den Helder voor de offshore industrie.

Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA: “De offshore gaswinning is voor Nederland ook de komende decennia belangrijk, onder andere om de door Nederland gewenste CO2 reductie te kunnen realiseren. Om deze gaswinning efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren is een goed functionerend systeem nodig, op zee en op land. Den Helder neemt in dat systeem een centrale plaats in met haven, vliegveld en kennisinfrastructuur. Door te blijven ontwikkelen en innoveren kan ze steeds opnieuw blijven voldoen aan de vraag uit onze sector. Dat werd tijdens ons bezoek nog eens onderstreept.”

Samen met achttien ceo’s en asset managers van onder andere NAM/Shell, Total en Centrica, heeft Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA een avondbijeenkomst bijgewoond in de nieuwe schouwburg De Kampanje in Den Helder. Port of Den Helder, Den Helder Airport en MCN hebben gezamenlijk een presentatie verzorgd over Den Helder als zee-, lucht- en kennishaven. De volgende dag hield NOGEPA een strategische sessie in Grand Hotel Beatrix te Huisduinen. Het gezelschap heeft het tweedaagse programma afgesloten met een bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), waar zij zelf met de ship handling simulator virtueel de haven van Den Helder zijn binnen gevaren. Zo was goed waar te nemen hoe wij in de praktijk werken.”

Om toekomstgericht de offshore olie- en gasproducenten optimaal te faciliteren zet Port of Den Helder samen met haar partners in op het up-to-date houden van de supply chain. Door het bieden van ondersteuning bij levensduurverlenging van platforms en bij de winning van nieuwe energie als offshore wind en getijdenenergie bestendigt Den Helder zich als offshore hub van Nederland. Piet Hein Kolff: “Dit bezoek was een groot succes. Alle deelnemers waren razend enthousiast over de kansen en mogelijkheden van Den Helder. Wij hebben dan ook voorgesteld dit bezoek jaarlijks terug te laten keren.”

“Aandacht vanuit de branche voor Den Helder biedt kansen voor de toekomst. Door de complete supply chain zijn wij in staat  te voldoen aan de eisen van morgen. Efficiency speelt een belangrijke rol in de offshore industrie. Den Helder heeft niet alleen een uitstekende geografische positie, maar anticipeert ook op toekomstige uitdagingen door hechte samenwerkingen aan te gaan, door continu te innoveren en door op de industrie gerichte opleidingen aan te bieden”, aldus Piet Hein Kolff, directeur van Port of Den Helder.