Ontwikkeling haven Den Helder vraagt om daadkrachtig optreden

De kracht van Den Helder zit in de haven. Dat is de conclusie van het door het Team Deetman/Mans uitgevoerde onderzoek naar de krimp in Den Helder en de Noordkop. De haven is de belangrijkste economische drager voor de verdere ontwikkeling van de stad en de regio. Deze ontwikkeling moet krachtig worden opgepakt is de mening van de onderzoekers. Rijk, provincie en gemeenten moeten samen met een grote marktpartij aan de slag.

Bron: Den Helder, 04-11-2010;