VIDEO: Van Oord bouwt offshore windpark Norther in 9 maanden

Als hoofdaannemer is Van Oord verantwoordelijk voor alle Balance of Plant-werkzaamheden voor het offshore-windpark Norther. Samen met een aantal onderaannemers heeft Van Oord het windpark in een recordtijd gebouwd: slechts 9 maanden vanaf de eerste installatiewerkzaamheden. Het project voorziet ruim 400.000 huishoudens van groene stroom in België.

Sterk staaltje equipment

Bij de bouw is het modernste materieel van Van Oord ingezet. Maar liefst 5 stuks van de eigen vloot zijn gebruikt voor het transport en de installatie van onderdelen van het windpark. Offshore installatieschip Aeolus is aangepast om de nieuwe generatie turbines te kunnen installeren in de zeebodem in de concessiezone voor Norther. Met de nieuw ontwikkelde trencher Dig-It zijn de export- en infieldkabels ingegraven. Van Oord’s innovatieve valpijpschip Bravenes heeft een sleutelrol gespeeld bij het storten van de scour protection.

Dig-It Trenching export cables op Norther. Foto, Van Oord

Belangrijke stap naar een duurzame toekomst

Offshore windenergie is belangrijk om de Belgische en Europese duurzame-energiedoelstellingen te kunnen halen. In 2025 moet windenergie ongeveer 10 procent van de in totaal opgewekte elektriciteit uitmaken en Van Oord is trots op de belangrijke bijdrage die het bedrijf hieraan kan leveren met de bouw van offshore windpark Norther.

Ingenious people

Van Oord heeft voor Belgische onderaannemers gekozen voor belangrijke onderdelen van het project, zoals de fabricage van de fundaties, het offshore hoogspanningsstation (OHVS) en het storten van de scour protection. Samen met de opdrachtgever is de planning geoptimaliseerd, waardoor het offshore windpark in recordtijd kon worden gebouwd!

Floren Verweij, Project Manager Van Oord Offshore Wind: “Op zee en op diverse werven en productielocaties in Europa en Azië hebben meer dan 1000 mensen van verschillende nationaliteiten meegewerkt aan dit project. We zijn er trots op dat wij in samenwerking met onze opdrachtgever het offshore windpark in recordtijd hebben opgeleverd. Dit is niet alleen goed voor het milieu en de werkgelegenheid in België, maar betekent ook meteen al inkomsten voor de opdrachtgever.”

Installatieschip Aeolus op Norther.